15 maart 2018: Symposium "Uitdagingen voor onze voeding: zekerheid, veiligheid en kwaliteit"


KVCV, sectie voeding, bestaat 40 jaar en nodigt u uit op haar 100e symposium: "Uitdagingen voor onze voeding: zekerheid, veiligheid en kwaliteit" op donderdag 15 maart 2018 in het Congrescentrum De Montil in Affligem.

De sectie Voeding van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) bestaat 40 jaar en dat willen we niet ongehoord laten voorbij gaan. Ze bestaat uit 26 actieve werkgroepleden die werkzaam zijn of waren in de academische wereld, overheid en industrie. De missie van de sectie Voeding is het verspreiden van wetenschappelijke informatie over voeding en aanverwante disciplines.

De missie van de sectie Voeding is het verspreiden van wetenschappelijke informatie over voeding en aanverwante disciplines. Op studiedagen, congressen en workshops kwamen analysemethoden, laboratoriumtechnieken, interpretatie van meetgegevens al ruim aan bod en werd aandacht geschonken aan de toepassing van de eetwarenwetgeving. Op dat vlak wil de sectie voeding een schakel vormen tussen maatschappij, onderwijs en de levensmiddelen- en aanverwante industrieën.

De sectie Voeding is fier u na 40 jaar haar 100e activiteit te kunnen aankondigen. De 100e is een moment om stil te staan bij verleden, heden en toekomst van de mens en zijn voedsel. In een geglobaliseerde wereld met een steeds groeiende wereldbevolking, die steeds meer in steden leeft en aan de wijzigende klimaatomstandigheden onderhevig is, zijn zekerheid over de voedselvoorziening, voedselveiligheid en behoud van de kwaliteit van ons voedsel dé uitdagingen.

Drie gerenommeerde sprekers zullen elk vanuit hun oogpunt hun visie over deze uitdagingen geven.

KVCV-sectie Voeding hoopt met deze studienamiddag een ruime kring van belangstellenden in en buiten de KVCV te bereiken en zo de aanzet te zijn voor de sectie om nog lang informatie over voeding te kunnen verspreiden.

Hier vindt u een overzicht van de sprekers en hun onderwerpen. Het 100e symposium is gratis voor KVCV-leden.

Voor info en online registratie kan u terecht op onze website.
 

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.