15 mei 2018: voedselfraude

> Praktijknamiddag op 15 mei 2018 in Lokeren

Door preventie meer zekerheid!

Voedselfraude is van alle tijden en tegelijkertijd brandend actueel. Sinds het paardenvleesschandaal in 2013 aan het licht
kwam in Europa is de waakzaamheid met betrekking tot voedselfraude binnen de voedingsindustrie sterk toegenomen.
Dit is niet alleen omwille van de geactualiseerde regels van GFSI en de opname ervan in certificatieschema’s, maar
vooral omdat elk voedingsbedrijf zich moet beschermen tegen elke vorm van fraude, waardoor productintegriteit kan
gegarandeerd worden.

Tijdens de opleiding zal eerst toegelicht worden wat voedselfraude is. Er wordt ook stilgestaan bij welke levensmiddelen
hierdoor al in opspraak zijn gekomen en hier gevoelig(er) voor zijn. Vervolgens worden een aantal tools aangereikt
om als voedingsbedrijf een evaluatie te maken in de context van voedselfraude. Dit met de bedoeling een pakket aan
beheersmaatregelen te bekomen dat uitgewerkt en geïmplementeerd moet worden. Hierbij zullen ook de detectie van
voedselfraude
en bestaande/gebruikte analysemethoden besproken worden. Door een preventieve aanpak kan een
voedingsbedrijf productintegriteit beter garanderen en voedselfraude aanpakken. Tijdens deze opleidingssessie willen we
vooral dit laatste benadrukken en uitwerken.

Meer info en inschrijven: klik hier.

 

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.