24 september 2019: opleiding allergenen

Na een korte inleiding waarbij enkele definities meegegeven worden en de huidige context wordt geschetst, zal de geldende Europese en Belgische wetgeving met betrekking tot allergenen besproken worden. Vertrekkend vanuit de vereisten voor etikettering van verpakte levensmiddelen, zal vooral stilgestaan worden bij drempelwaarden, en diverse initiatieven die daarrond zijn opgezet.

Er wordt vooral aandacht gegeven aan wat wettelijk niet geheel vast ligt, maar toch bepalend is in de procesvoering, nl. kruiscontaminatie. Op basis van een reeks beheersmaatregelen wordt verduidelijkt hoe een voedingsbedrijf concreet iets kan doen naar kruiscontaminatie. Tot slot zal in deze context ook informatie meegegeven worden rond analyse van allergenen.

Deze opleiding richt zich specifiek tot zaakvoerders, productiemanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, medewerkers van de kwaliteitsdienst en het labo, voedingsdeskundigen, inspecteurs, … werkzaam in de voedingsindustrie. Gelet op het concept kunnen consultants niet toegelaten worden.

Voor het programma, de sprekers en de praktische info: klik hier.

Schrijf u hier in!

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.