6 november 2019: Studiedag 'Welke kwaliteitssystemen zijn van toepassing in de voedingssector?'

06 november 2019 08:45 – 16:30 
Locatie: KU Leuven, Thermotechnisch Instituut, Kasteelpark Arenberg 41, Leuven, België 

Elk product of elke dienst is afhankelijk van 2 significante componenten: organisatie en technische competentie. Om deze componenten te beheersen is het aangewezen om een kwaliteitssysteem te ontwikkelen, te implementeren en continu te verbeteren om aan de wettelijke eisen en verzuchtingen van de klant te voldoen. Kwaliteitseisen kunnen verplicht opgelegd worden of vrijblijvend zijn en kunnen toegepast worden overeenkomstig internationaal erkende standaardnormen, leidraden of principes.

Welk kwaliteitssysteem kan er in de voedingssector toegepast worden? Hierbij is het belangrijk de diverse stappen in het proces te analyseren: ontwikkeling en onderzoek, het toepassen van niet-klinische veiligheidsstudies, klinische studies, productie, nazorg en conformiteitscontrole. Voor al deze stappen kunnen verschillende standaarden toegepast worden.

Om de bomen door het bos te zien, zullen verschillende experten diverse types van kwaliteitssystemen uiteenzetten met als doelstelling de deelnemers adequate informatie te verstrekken over het type kwaliteitssysteem in functie van het type activiteit dat binnen een organisatie, firma of laboratorium dient uitgevoerd te worden.

Aangezien het toepassen van kwaliteitssystemen een positieve impact heeft op de doeltreffendheid en efficiëntie van de activiteiten, de integriteit van de gegevens en van toepassing is op alle niveaus van de entiteit is deze studiedag vooral gericht naar opdrachtgevers, managers van voedingsbedrijven en laboratoria, onderzoekers, kwaliteitsmanagers, technisch personeel en archivarissen.    

Klik hier om het programma te bekijken en u in te schrijven.
 

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.