9 december 2020: webinar Trading after Brexit

De gevolgen voor de voedingssector

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie. Het is gelukkig niet gekomen tot de gevreesde no deal-Brexit, waarin handel met het VK als derde land onder het WTO regime zou vallen. Dit jaar verandert er nog niets door het scheidingsakkoord waarin het VK zich voorlopig nog volledig aan de Europese wetgeving houdt. Of er effectief nog een verlenging komt van deze overgangsperiode zal pas ten laatste op 1 juli 2020 gekend zijn. In de politieke verklaring wordt wel duidelijk gesteld dat het VK een vrijhandelsakkoord met de EU verkiest met douaneaangiftes als gevolg. Indien er geen handelsakkoord komt, dan zal handel met het VK als derde land onder de WTO regels vallen.

Voorlopig blijven Belgische voedingsbedrijven dus nog gespaard van de kwalijke gevolgen van de Brexit inzake douaneaspecten, voedselveiligheid, voedingswetgeving- en etikettering nog los van fiscale, sociale, bancaire en logistieke zaken maar toch moeten ze zich reeds wapenen tegen de mogelijke vervolgscenario’s.

Tijdens deze studienamiddag laten we experten aan het woord die een selectie van belangrijke aspecten inzake voor de voedingssector op een praktijkgerichte manier zullen bespreken.

Docenten:

  • Tine Vandervelden, International Business Manager Fevia
  • Leslie Lambregts, Directeur Internationale zaken FAVV
  • Daan De Vlieger, Director Deloitte Global Trade Advisory

Programma:

  • 13.00 – 13.30 u.: Aanmelden voor de livestream
  • 13.30 – 14.00 u.: Algemene inleiding door Tine Vandervelden, International Business Manager Fevia
  • 14.00 – 15.00 u.: Voornaamste wijzigingen betreffende in- en uitvoer van agrovoedingsmiddelen - De impact van de Brexit op het FAVV door Leslie Lambregts, Directeur Internationale zaken FAVV
  • 15.00 – 15.30 u.: Pauze
  • 15.30 – 17.00 u.: Business cases uit de voedingsindustrie - Breed spectrum van de impact: regulatory – product marketing - labelling - … door Daan De Vlieger, Director Deloitte Global Trade Advisory

Datum
Woensdag 9 december 2020 van 13.30 tot 17.00 uur (aanmelden voor de livestream vanaf 13.00 uur)

Locatie
Online

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor de livestream bedraagt 169,42 euro (excl. 21% btw) / 205 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan de livestream
  • de documentatie van de hand van de sprekers

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.