Recentste updates

  • 20/07/2022: Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1255 van de Commissie van 19 juli 2022 tot aanwijzing van antimicrobiële stoffen of groepen van antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens, overeenkomstig Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad
  • 19/07/2022: Besluit (EU) 2022/1244 van de Commissie van 13 juli 2022 tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor groeimedia en bodemverbeteraars
  • 19/07/2022: Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1228 van de Commissie van 14 juli 2022 tot afwijking, vanwege de door de Russische inval in Oekraïne veroorzaakte crisis, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 voor 2022 wat betreft steunaanvragen en wat betreft aanvragen voor voorschotten en voor gedeeltelijke betalingen
  • 16/07/2022: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten, modellen van officiële certificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten, voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen binnen de Unie van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen, en officiële certificering met betrekking tot dergelijke certificaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 599/2004, Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 636/2014 en (EU) 2019/628, Richtlijn 98/68/EG en de Beschikkingen 2000/572/EG, 2003/779/EG en 2007/240/EG
  • 16/07/2022: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 van de Commissie van 15 april 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

Warenwetgeving Online is dé online referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving. Premiumklanten krijgen bovendien ook toegang tot bijdragen en artikels uit het tijdschrift Food, Science & Law en de praktijkreeks Food Issues en kunnen één keer per jaar gratis deelnemen aan een opleiding rond warenwetgeving.

Opgelet: Warenwetgeving Online is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.