Recentste updates

  • 05/05/2021: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/725 van de Commissie van 4 mei 2021 tot afwijking, met betrekking tot het jaar 2021, van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 809/2014, (EU) nr. 180/2014, (EU) nr. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) nr. 615/2014 en (EU) 2015/1368 wat betreft bepaalde in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid toe te passen administratieve controles en controles ter plaatse (uittreksel: art. 9 en 12)
  • 05/05/2021: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/724 van de Commissie van 3 maart 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de mededelingen die de lidstaten aan de Commissie moeten doen met betrekking tot de instanties die zijn aangewezen om toezicht te houden op de rijpingsprocessen van gedistilleerde dranken en met betrekking tot de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het doen naleven van die verordening
  • 05/05/2021: Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/723 van de Commissie van 26 februari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het aanleggen van een openbaar register met de instanties die door elke lidstaat zijn aangewezen om toezicht te houden op de rijpingsprocessen van gedistilleerde dranken
  • 05/05/2021: Ministerieel besluit van 29 april 2021 betreffende een tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen
  • 04/05/2021: Verordening (EU) 2021/690 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van een programma voor de interne markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, het gebied van planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, en Europese statistieken (programma voor de interne markt), en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, en (EU) nr. 652/2014

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

Warenwetgeving Online is dé online referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving. Premiumklanten krijgen bovendien ook toegang tot bijdragen en artikels uit het tijdschrift Food, Science & Law en de praktijkreeks Food Issues en kunnen één keer per jaar gratis deelnemen aan een opleiding rond warenwetgeving.

Opgelet: Warenwetgeving Online is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.