Recentste updates

  • 22/08/2019: Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/426/EU van 5 augustus 2013 betreffende maatregelen om het binnenbrengen in de Unie van het Afrikaansevarkenspestvirus uit bepaalde derde landen of delen van het grondgebied van derde landen waar de aanwezigheid van die ziekte is bevestigd te voorkomen en tot intrekking van Besluit 2011/78/EU
  • 22/08/2019: Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1351 van de Commissie van 19 augustus 2019 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer in en doorvoer door de Unie van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen van varkens van oorsprong uit de Republiek Servië naar aanleiding van de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest in dat land, en tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/426/EU
  • 22/08/2019: Oproep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 8 augustus 2019 voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering
  • 21/08/2019: Registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken op grond van artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad
  • 20/08/2019: Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 houdende de preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen ter uitvoering van het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

Warenwetgeving Online is dé online referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving. Premiumklanten krijgen bovendien ook toegang tot bijdragen en artikels uit het tijdschrift Food, Science & Law en de praktijkreeks Food Issues en kunnen één keer per jaar gratis deelnemen aan een opleiding rond warenwetgeving.

Opgelet: Warenwetgeving Online is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.