Recentste updates

  • 14/02/2020: Koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree
  • 14/02/2020: Netwerken van organisaties, werkzaam op de tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) behorende gebieden
  • 14/02/2020: Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad
  • 13/02/2020: Ministerieel besluit van 23 juli 2014 tot vaststelling van gebieden bedoeld in artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)
  • 12/02/2020: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/178 van de Commissie van 31 januari 2020 betreffende de verstrekking van informatie aan reizigers die uit derde landen komen en aan klanten van postdiensten en van bepaalde professionele marktdeelnemers over het verbod op het binnenbrengen van planten, plantaardige producten en andere materialen op het grondgebied van de Unie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

Warenwetgeving Online is dé online referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving. Premiumklanten krijgen bovendien ook toegang tot bijdragen en artikels uit het tijdschrift Food, Science & Law en de praktijkreeks Food Issues en kunnen één keer per jaar gratis deelnemen aan een opleiding rond warenwetgeving.

Opgelet: Warenwetgeving Online is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.