Recentste updates

  • 23/04/2019: Decreet van het Vlaams Parlement van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
  • 23/04/2019: Koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • 23/04/2019: Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad
  • 19/04/2019: Ministerieel besluit van 10 april 2019 tot aanstelling van de entiteit belast met de aanmaak en de afgifte van unieke identificatiemarkeringen voor verpakkingseenheden van producten op basis van tabak
  • 19/04/2019: Ministerieel besluit van 4 april 2019 tot afwijking van het ministerieel besluit van 13 maart 2019 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

Warenwetgeving Online is dé online referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving. Premiumklanten krijgen bovendien ook toegang tot bijdragen en artikels uit het tijdschrift Food, Science & Law en de praktijkreeks Food Issues en kunnen één keer per jaar gratis deelnemen aan een opleiding rond warenwetgeving.

Opgelet: Warenwetgeving Online is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.