Recentste updates

  • 15/01/2020: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen
  • 10/01/2020: Ministerieel besluit van 20 december 2019 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC)
  • 10/01/2020: Ministerieel besluit van 20 december 2019 houdende benoeming van de leden van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
  • 10/01/2020: Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen
  • 08/01/2020: Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2213 van de Commissie van 20 december 2019 tot vaststelling van de praktische en operationele regelingen voor het functioneren van de krachtens Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad opgezette elektronische databank, wat betreft de communicatie uit hoofde van die verordening

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

Warenwetgeving Online is dé online referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving. Premiumklanten krijgen bovendien ook toegang tot bijdragen en artikels uit het tijdschrift Food, Science & Law en de praktijkreeks Food Issues en kunnen één keer per jaar gratis deelnemen aan een opleiding rond warenwetgeving.

Opgelet: Warenwetgeving Online is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.