Recentste updates

  • 03/07/2020: Ministerieel besluit van 15 juni 2020 tot bepaling van de productdossiers die in 2020 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de kwaliteitsregelingen die van toepassing zijn op de landbouwproducten
  • 03/07/2020: Beschikking (2007/453/EG) van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico
  • 02/07/2020: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten
  • 02/07/2020: Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van katten
  • 02/07/2020: Koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

Warenwetgeving Online is dé online referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving. Premiumklanten krijgen bovendien ook toegang tot bijdragen en artikels uit het tijdschrift Food, Science & Law en de praktijkreeks Food Issues en kunnen één keer per jaar gratis deelnemen aan een opleiding rond warenwetgeving.

Opgelet: Warenwetgeving Online is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.