Recentste updates

  • 21/06/2018: Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten
  • 21/06/2018: Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, gedaan te Brussel op 14 maart 2013
  • 20/06/2018: Ministerieel besluit van 27 april 2018 houdende de tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen
  • 19/06/2018: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie van 18 juni 2018 tot vaststelling van een lijst van lidstaten of delen van het grondgebied van lidstaten die voldoen aan de voorschriften voor indeling overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 betreffende de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden
  • 18/06/2018: Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

Warenwetgeving Online is dé online referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving. Premiumklanten krijgen bovendien ook toegang tot bijdragen en artikels uit het tijdschrift Food, Science & Law en de praktijkreeks Food Issues en kunnen één keer per jaar gratis deelnemen aan een opleiding rond warenwetgeving.

Opgelet: Warenwetgeving Online is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.