Update-informatie


De teksten in Warenwetgeving Online zijn bijgewerkt:
 
► voor wat de federale en regionale teksten betreft, t.e.m. Belgisch Staatsblad van 25 september 2020, ed. 2
► voor wat de Europese teksten betreft, t.e.m. Publicatieblad L 312 van 25 september 2020