Update-informatie


De teksten in Warenwetgeving Online zijn bijgewerkt:
 
► voor wat de federale en regionale teksten betreft, t.e.m. Belgisch Staatsblad van 20 mei 2022
► voor wat de Europese teksten betreft, t.e.m. Publicatieblad L 146 van 25 mei 2022