Update-informatie


De teksten in Warenwetgeving Online zijn bijgewerkt:
 
► voor wat de federale en regionale teksten betreft, t.e.m. Belgisch Staatsblad van 29 november 2022
► voor wat de Europese teksten betreft, t.e.m. Publicatieblad L 310 van 1 december 2022