Update-informatie


De teksten in Warenwetgeving Online zijn bijgewerkt:
 
► voor wat de federale en regionale teksten betreft, t.e.m. Belgisch Staatsblad van 22 september 2021
► voor wat de Europese teksten betreft, t.e.m. Publicatieblad L 336 van 23 september 2021