Allergenen in de voeding

Auteur: Notebaert Eveline
Prijs: 49 euro

Dit praktijkgericht boek is het hulpmiddel bij uitstek voor alle voedingsbedrijven die een allergenenbeleid voeren. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste allergenen en hun detectiemethoden. Daarnaast worden geldende wetgevingen en vereisten in certificatiesystemen uitgebreid toegelicht.

Heeft u een abonnement op Warenwetgeving Online Premium? Dan leest u dit boek integraal online in uw databank.