Contactmaterialen

Auteur: Notebaert Eveline
Prijs: 59 euro

Alle materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, mogen geen nefaste invloeden vertonen naar voeding toe. De voornaamste vereisten die hiervoor in de geldende wetgeving in het leven zijn geroepen, werden in dit praktijkboek op een rijtje gezet. Er wordt uitgelegd hoe moet worden omgegaan met contactmaterialen, wat een verklaring van overeenstemming is en welke informatie dit document moet bevatten, hoe contactmaterialen correct worden gelabeld en traceerbaar zijn, welke migratietesten moeten worden uitgevoerd ...

Heeft u een abonnement op Warenwetgeving Online Premium? Dan leest u dit boek integraal online in uw databank.
 

» Bestel het boek "Contactmaterialen" hier.